Netneutraliteit

Een stukje geschiedenis In 1983 ontstond het internet  met als doel: op een vlotte manier informatie ontsluiten en delen over de hele wereld. Waar er vroeger slechts een handvol protocollen verantwoordelijk waren voor de werking van ons internet, is dit ondertussen al een hele lijst. Toen was er nog geen probleem met netneutraliteit, omdat het aantal […]

Influencair: Monitor de luchtkwaliteit in je omgeving

De kwaliteit van ingeademde lucht heeft een enorme invloed op onze gezondheid. Als je je in slechte lucht begeeft heeft dit echter meestal geen tot weinig direct zichtbaar of voelbaar effect. Zelfs het effect op langere termijn is moeilijk in te schatten of te voorspellen. Het enige dat we kunnen doen is de ervoor proberen te zorgen […]

Influencing: Monitor the air quality in your environment

The quality of the air we breathe has an enormous influence on our health. However, if you find yourself in bad air, it usually has little or no immediate visible or tangible effect. Even the long-term effect is difficult to estimate or predict. All we can do is try to ensure that our air is […]