Influencair: Monitor de luchtkwaliteit in je omgeving

De kwaliteit van ingeademde¬†lucht heeft¬†een enorme invloed op onze gezondheid. Als je je in slechte lucht begeeft heeft dit echter meestal geen tot weinig direct zichtbaar of voelbaar effect. Zelfs het effect op langere termijn is moeilijk in te schatten of te voorspellen. Het enige dat we kunnen doen is de ervoor proberen te zorgen […]

Influencing: Monitor the air quality in your environment

The quality of the air we breathe has an enormous influence on our health. However, if you find yourself in bad air, it usually has little or no immediate visible or tangible effect. Even the long-term effect is difficult to estimate or predict. All we can do is try to ensure that our air is […]