SpinupWP: A first impression

Hosting a WordPress website is easy these days. Most hosting companies have it available as a one-click install, which will give you a clean WordPress install to start creating your blog/website/… . When we, at AppSaloon, create a new WordPress website, we make use of an automated deployment and setup process. This allows us to […]

WP meetup Hasselt – Flexbox & Gutenberg

In de afgelopen WordPress Meetup Hasselt, van Oktober, kwamen 2 onderwepren aan bod: Flexbox Gutenberg Beide onderwerpen worden de laatste tijd druk besproken omdat ze een grote impact (kunnen) hebben op de ontwikkeling en het beheer van websites. Een uitgebreider verslag en de links kan je vinden op de website van WP Belgium

HTTP Security Headers in WordPress

Er zijn veel verschillende manieren om je WordPress website te beveiligen. Via HTTP Security Headers kan je dit betrekkelijk eenvoudig doen, zonder dat je extra inspanning van je bezoeker vraag. Voor AppSaloon schreef ik deze blogpost over HTTP Security Headers: In general, HTTP headers are used to send extra parameters (settings, security, keys, …). The receiver […]