KHuybrechts

Writings

Month: March 2019

Kennis moet je delen

Binnen AppSaloon zijn we geregeld op zoek naar een nieuwe medewerker om het team te versterken. Tijdens onze zoektocht merken we dat het best moeilijk is om de juiste developer te vinden die aan de ene kant met passie bezig is met web- of app-development en aan de andere kant binnen het team past.

Syntra Limburg richt al enkele jaren opleidingen in voor webontwikkelaars en het is in dit kader dat ik de nieuwe lichting webontwikkelaars heb mogen toespreken. Elke opleiding is op een bepaalde manier toch nog een kunstmatige setting, dus nodigde Massimo me uit om een blik op de werking van een web- en app-bureau te geven.

Tijdens de interactieve presentatie werden er veel vragen gesteld, maar eentje wil ik er specifiek uitlichten:

“Wordt verwacht dat cursisten direct volledig productief inzetbaar zijn?”

Als je op een nieuwe job begint, zal er steeds een zekere inloopperiode nodig zijn. Een en ander wordt bepaald door je eigen ervaring en de noden van het team waarin je terechtkomt. Zo’n inloopperiode is niet het einde van je het leren en jezelf verbeteren.

Het is belangrijk dat je steeds op zoek gaat naar punten waar je jezelf op kan verbeteren, uiteraard zonder jezelf vanuit een te negatief standpunt te bekijken! Als je je even neerzet en een korte brainstormsessie houdt, dan ontdek je al snel een reeks onderwerpen waar je de nodige kennis over hebt, zinvol voor anderen om ook te weten. Eens je dit beseft, kan je op zoek gaan naar een manier om kennis te delen binnen je team.

In de praktijk

Om het allemaal iets concreter te maken, geef ik het voorbeeld hoe we dit aanpakken bij AppSaloon. We houden op wekelijkse basis de Knowledge Sharing. Iedere woensdagmiddag, na de lunchpauze, houdt 1 teamlid een korte (± 15 min) presentatie over een onderwerp dat hij/zij graag wilt delen met de rest van het team. Nadien is er, logischerwijs, een korte Q&A. Iedereen van het team houdt in zijn planning rekening met de Knowledge Sharing, zodat steeds de meeste teamleden aanwezig zijn.

De Knowledge Sharing is natuurlijk maar één van de vele mogelijkheden om je kennis uit te breiden. Er zijn ook cursussen, blogs, … . Voor ons is het een methodiek die meerdere voordelen heeft. Iedereen neemt actief deel door ook regelmatig een presentatie te doen en het creeërt een verbondenheid binnen het team.

Bijleren kan je natuurlijk ook doen door deel te nemen aan congressen , conferenties of meetups. De kennis en inspiratie die je daar opdoet, kan je ook altijd gebruiken als onderwerpen om te delen met je teamleden.

GIF with a rainbow to the braind
Bron: Giphy
Fingerprint on keyboard

Vingerafdruk op de eID, een technische analyse

Laatste kwam deze tweet voorbij over de vingeradruk op de eID. Het was al even stil geweest over deze wet, die april van dit jaar in voege zal/zou treden.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk heb ik het rapport kunnen lezen. Dit is een eerste keer dat het toevoegen op de Belgische eID van een meer technische kant benaderd wordt.

2 onderzoekers aan de KU Leuven (onderzoeksgroep COSIC) hebben in een publicatie (PDF) hun twijfels geuit bij de technische implementatie, alsook de noodzaak, van de vingerafdruk op de Belgische eID. Het 22 pagina’s tellende rapport, geeft een systematisch overzicht van hetgeen de wet voorstelt, gevolgd door technische kanttekeningen.

Hieronder geef ik een korte opsomming van de conclusies:

  1. De wet legt geen technische beschermingsmaatregelen op, hoewel er veel mogelijkheden zijn.
  2. Identificatie aan de hand van de, reeds beschikbare, foto en een eenvoudige camera kan al veel problemen verhelpen
  3. Er zijn veel situaties waar de vingerafdruk geen effectieve maatregel is om fraude terug te dringen
  4. Je moet niet per se werken met een beeld van de vingerafdruk op de chip, je kan ook werken met Sensor on a card (cfr. Mastercard) of “Match on card” (cfr. Spaanse eID)
  5. Tijdelijke centrale opslag van de vingerafdruk is overbodig
  6. De gebruikte paspoorttechnologie is verouderd

Dit alles kan je dan ook niet negeren. Hopelijk doet de overheid hier het nodige mee. De publicatie werd ook opgepikt in de media, waardoor er hopelijk al meer animo over is.

Samengevat

Röntgen-scan of a debet card with wireless payment capabilities
RFID-antenne in bankkaart

Zoals het er nu voor staat, zullen alle nieuwe eID’s vanaf april een vingerafdruk opgeslagen krijgen op de kaart. Wat ik echter niet wist, is dat je identiteitskaart een perfect geldig identiteitsdocument is, ook als de chip niet werkt. Het zal enigszins afhankelijk zijn van de technsiche uitwerking, maar enkele jaren geleden was er op Hackaday al een post over het uitschakelen van contactloos betalen met bankkaarten. Mogelijk kan deze aanpak als inspiratie dienen.

Automatische tekstuitbreidingen in Alfred

Tekstuitbreidingen kunnen je helpen om stukjes tekst die je vaak nodig hebt op een snelle en efficiënte manier te reproduceren. Dit kan alleen maar je productiviteit ten goede komen!

Tekstuitbreidingen werken met een specifiek woord dat je typt en dat vervolgens automatisch vervangen wordt door een uitgebreide versie. zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om “mvg” te laten omzetten naar “Met vriendelijke groeten”. Maakt dit veel verschil? Niet als je dit maar 1 keer typt, maar als je dagelijks in je mailbox aan het werk bent, dan wordt het een automatisme en zo win je er tijd mee.

Alfred logo
Logo van Alfred

In het voorbeeld dat ik hieronder uitwerk, maak ik gebruik van Alfred. Deze applicatie is enkel beschikbaar op Mac, maar er zijn verschillende applicaties beschikbaar voor Windows die tekstuitbreidingen daar mogelijk maken.

Om van tekstuitbreidingen in Alfred gebruik te kunnen maken, moet je een Powerpack licentie hebben. Deze licentie biedt zoveel voordelen, dat het zeer de moeite waard is om de Powerpack aan te schaffen.

Er zijn twee verschillende manieren waarop Alfred tekstuitbreidingen geïmplementeerd heeft. Enerzijds kan je verkorte woord ‘automagisch’ vervangen worden door het ingestelde, anderzijds kan je de tekstuitbreiding opzoeken en inladen. Je maak best gebruik van een automatische tekstuitbreiding als het gaat over één of enkele woorden, terwijl je best zoekt naar een tekstuitbreiding wanneer je een langer stuk tekst wilt inladen. Denk hierbij aan een instructie die uit enkele stappen bestaat. Een voorbeeld bij mij is de suggestie om een screencast te maken. Dit is een stukje dat ik vaak in een e-mail plak en wat dus eenvoudig geautomatiseerd kan worden. Een voorbeeld van een automatische tekstuitbreiding is bij mij voor het woord WordPress. Dit mag ik zo vaak typen en er wordt nogal belang gehecht aan de juiste hoofdletters, dat als ik /WP typ, dit automatisch vervangen wordt door WordPress.

Instellen van een tekstuitbreiding

Overzicht van de tekstuitbreidingen
Overzicht van de tekstuitbreidingen

Bij de instellingen van Alfred kan je links kiezen voor Snippets (nr. 1). Hier krijg je een overzicht van de verschillende tekstuitbreidingen die je eerder al aanmaakte, als ze er zijn natuurlijk. Al je uitbreidingen worden gegroepeerd in collecties (nr. 1), zodat je ze per thema kan organiseren en ze zo eenvoudig kan terugvinden. Om een collectie toe te voegen, klik je op de “+” linkonderaan.

Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een tekstuitbreiding, maar dan aan de rechterkant. Als je op de “+” hebt geklikt, krijg je onderstaand venster te zien:

Alfred tekstuitbreiding toevoegen
Tekstuitbreiding toevoegen

Om een tekstuitbreiding toe te voegen, moet je het volgende ingeven:

  • Naam: Zodat je de tekstuitbreiding herkent
  • Keyword: De unieke lettercombinatie waaraan Alfred kan herkennen of de tekstuitbreiding geactiveerd moet worden. Probeer gewone woorden te vermijden, anders wordt de tekstuitbreiding mogelijk per ongeluk geactiveerd. Ik gebruik vaak een slash ( / ) voor mijn keyword.
  • Collection: Bij welke collectie mag deze tekstuitbreiding toegevoegd worden?
  • Snippet: Waarmee mag het sleutelwoord vervangen worden? Dat mag je hierin plaatsen.

Dan blijft er enkel nog de checkbox over waarmee je kan bepalen of de tekstuitbreiding automatisch uitgevoerd moet worden, of dat je de tekstuitbreiding enkel manueel kan aanroepen.
Voor het voorbeeld /WP heb ik dit wel aangevinkt. Je moet per geval zelf bepalen of je dit automatisch wenst of niet. Vaak zal de afweging zijn of het opzoeken van de tekstuitbreiding opweegt tegen het uitgespaarde typewerk.

Hieronder zie je de WordPress tekstuitbreiding in actie. Merk ook op dat de tekstuitbreidingen hoofdlettergevoelig zijn!

Voorbeeld van een tekstuitbreiding

Manueel tekstuitbreiding aanroepen

Mijn sneltoets

Als je beslist om tekstuitbreidingen niet automatisch uit te voeren, heb je 2 wegen om tot bij je snippets te komen. De snelste manier om je tekstuitbreidingen te bekijken is met een ingestelde toetsencombinatie. Zoals je kan zien, is de ingestelde sneltoetsencombinatie bij mij Alt + Command + S. Je krijgt dan direct een Alfred-venster met al je tekstuitbreidingen.

De andere weg om je tekstuitbreidingen te raadplegen, is via het sleutelwoord “snip” in Alfred. Open dus je Alfred en typ “snip”, gevolgd door een spatie en dan een karakter. Dit laat je toe om te zoeken in je teksuitbreidingen.

Om af te sluiten

Teksuitbreidingen kunnen je het leven een stuk eenvoudiger maken en een zekere prestatieverbetering met zich meebrengen. Het kost even tijd om de tekstuitbreidingen in te stellen, maar eens ingesteld, is het een krachtige tool.

Van welke tekstuitbreidingen maak jij gebruik? Hoe bepaal je of een tekstuitbreiding automatisch moet plaatsvinden?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén